bulletทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก
bulletทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก เกาะห้องทะเลใน
bulletทัวร์เกาะพีพี เกาะไม้ไผ่
bulletทัวร์หมู่เกาะห้อง
bulletทัวร์เกาะห้อง พายเรือคายัค
bulletทัวร์อ่าวท่าเลน พายเรือคายัค
bulletพายเรือคายัค บ่อท่อ
bulletทัวร์สระมรกต
bulletทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่ปรับอากาศ
bulletทัวร์เกาะพีพี เรือเร็ว
bulletทัวร์อ่าวพังงา เขาตะปู
bulletทัวร์อ่าวพังงา เขาตะปู เรือเร็ว
bulletทัวร์อ่าวพังงา เกาะห้อง เรือเร็ว
bulletJames Bond Discovery 3 in 1
bulletทัวร์เกาะสิมิลัน
bulletทัวร์เกาะสุรินทร์
bulletทัวร์เกาะตาชัย
bulletทัวร์เกาะสิมิลัน 2 วัน 1 คืน
จองทัวร์ทะเลกระบี่ ครึ่งวัน
bulletทัวร์ 7 เกาะ ครึ่งวัน
จองซิตี้ทัวร์รอบเมืองกระบี่
bulletทัวร์รอบเมืองกระบี่ เต็มวัน
bulletทัวร์รอบเมืองกระบี่ ครึ่งวัน
bulletทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน เรือเร็ว
bulletทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน เรือหางยาว
bulletทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ID:01
bulletทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ID:02
bulletทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ID:03
bulletทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ID:04
bulletทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ID:05
bulletทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน ID:01
bulletทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน ID:02
bulletทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน ID:03
bulletทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน ID:04
bulletทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน ID:05
bulletทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน ID:06
bulletทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน ID:07
bulletทัวร์กระบี่ 5 วัน 4 คืน ID:01
bulletทัวร์กระบี่ 5 วัน 4 คืน ID:02
จองแพ็คเกจทัวร์กระบี่ ภูเก็ต
bulletทัวร์กระบี่ ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ID:301
bulletทัวร์กระบี่ ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ID:302
bulletทัวร์กระบี่ ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน ID:401
bulletทัวร์กระบี่ ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน ID:402
bulletทัวร์กระบี่ ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน ID:403
bulletทัวร์กระบี่ ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน ID:404
bulletทัวร์กระบี่ ลันตา 4 วัน 3 คืน ID:01
bulletทัวร์กระบี่ ลันตา 4 วัน 3 คืน ID:02
bulletทัวร์กระบี่ ลันตา 4 วัน 3 คืน ID:03
จองแพ็คเกจทัวร์กระบี่ เขาหลัก
bulletทัวร์กระบี่ เขาหลัก 3 วัน 2 คืน ID:301
bulletทัวร์กระบี่ เขาหลัก 4 วัน 3 คืน ID:401
จองแพ็คเกจทัวร์กระบี่ นอนเกาะพีพี
bulletทัวร์กระบี่ เกาะพีพี 3 วัน 2 คืน ID:301
bulletทัวร์กระบี่ เกาะพีพี 4 วัน 3 คืน ID:401
bulletทัวร์กระบี่ เกาะพีพี 4 วัน 3 คืน ID:402
จองแพ็คเกจทัวร์กระบี่ เขาหลัก ภูเก็ต
bulletทัวร์กระบี่ เขาหลัก ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ID:301
bulletทัวร์กระบี่ เขาหลัก ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน ID:401
dot
จองรถ รับ-ส่ง สนามบิน
dot
bulletจองรถ รับ-ส่ง สนามบิน
dot
จองรถเช่ากระบี่
dot
bulletเช่ารถตู้กระบี่
dot
จองตั๋วเรือกระบี่ เกาะพีพี เกาะลันตา ภูเก็ต
dot
bulletจองตั๋วเรือ
dot
จัดแพ็คเกจทัวร์ไปกระบี่ด้วยตัวเอง
dot
bulletจัดแพ็คเกจทัวร์เอง
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เขาหลัก
bulletทัวร์ภูเก็ต
dot
Newsletter

dot


ที่พักกะตะราคาถูก
ที่พักกะตะราคาถูก
เที่ยวภูเก็ต เป็นหมู่คณะ
แพ็คเกจทัวร์ระนอง
เช่ารถตู้ภูเก็ต ราคาถูก
ทัวร์เชียงใหม่
จองทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ต
จองทัวร์กระบี่
ทัวร์เขาหลัก
ทัวร์ภูเก็ต


จองแพ็คเกจทัวร์กระบี่ เกาะลันตา 4 วัน 3 คืน ID:01 article

 วันแรก     รับสนามบินกระบี่  ส่ง  โรงแรมที่พัก

 

                      -     รับท่านด้วยรถยนต์ส่วนตัวจากสนามบินกระบี่        

 

                      -     Check In โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

 วันที่สอง        ทัวร์เกาะรอก(เรือเร็ว)

 

 

                                                

 

08.00น.     บริการรับแขกตามโรงแรมที่พักส่งยังท่าเรือ

09.30น.     ออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือสปีดโบ๊ทไปยังเกาะรอก

                 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

10.40น.     ถึงอุทยานแห่งชาติเกาะรอก ชมความงามของปะการัง

                 บริเวณด้านหน้าของเกาะรอก (จุดที่1) ประมาณ 40 นาที

11.10น.     เดินทางชมความงามของปะการัง (จุดที่2) เกาะรอกใน ใช้เวลาประมาณ 40 นาที

11..50น.    เดินทางเข้าพักผ่อนและรับประทานอาหารที่อุทยานแห่งชาติเกาะรอก (บุฟเฟ่ต์)

                 พักผ่อนเล่นน้ำที่หาดม่านไทย (เกาะรอกนอก) ตามอัธยาศัย พร้อมทั้งขึ้นดูจุดชมวิว

                 ด้านหลังเกาะรอก

14.00น.     ออกเดินทางชมปะการัง (จุดที่3) บริเวณระหว่างเกาะรอกนอกและเกาะรอกใน

 

16.00น.     เดินทางกลับเกาะลันตา ถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

 

 วันที่สาม ทัวร์ 4 เกาะ เกาะม้า เกาะมุก เกาะเชือก ทะเลตรัง(เรือเร็ว)

  

 

08.00น.     บริการรับแขกตามโรงแรมที่พักว่งยังท่าเรือ

09.30น.     ออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือสปีดโบ๊ทไปยังเกาะเชือก     

10.10น.     ถึงเกาะเชือก ชมความงามของปะการัง ใช้เวลาประมาณ 40 นาที

10.50น.     ออกเดินทางจากเกาะเชือกมุ่งสู่เกาะมุกเพื่อชมความงามของถ้ำมรกต

11.40น.     เดินทางออกจากเกาะมุกเพื่อเข้าสู่เกาะกระดาน เพื่อรับประทานอาหารเที่ยง

                 และพักผ่อนตามอัธยาศัย ประมาณ 2 ชั่วโมง

13.30น.     ออกเดินทางสู่เกาะม้า เพื่อชมความงามของปะการัง ประมาณ 40 นาที

16.00น.     เดินทางกลับเกาะลันตา ถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

 

วันที่สี่       รับจากโรงแรมที่พัก  ส่ง  สนามบิน

 

                 -        รับท่าน Check out จากโรงแรมที่พัก

                       -        นำท่านเดินทางถึงสนามบินกระบี่ เพื่อรอเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 

อัตราค่าบริการ    รวมราคาโรงแรม  

 

โรงแรมพระนาง ลันตา (Phra Nang Lanta Hotel)   สำหรับพัก 2 ท่าน  ผู้ใหญ่  คนไทย   ท่านละ  10,790  บาท 

 

อัตราค่าบริการ  ไม่ราคาโรงแรม  ผู้ใหญ่ คนไทย ท่านละ  7,000  บาท

 

อัตราค่าบริการรวม

            1.รถรับส่งจากโรงแรมที่พัก

2.อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำน้ำ

3.อาหารกลางวัน วันที่ 2(ทัวร์เกาะรอก)

4.อาหารกลางวัน วันที่ 3(ทัวร์ 4 เกาะ ทะเลตรัง)

  5. รถส่วนตัวรับท่านไปสนามบินกระบี่

6. อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling หน้ากาก ท่อหายใจ

              7. ผลไม้  เครื่องดื่ม

              8. มัคคุเทศก์นำเที่ยวทะเล

              9. เสื้อชูชีพ

             10.ประกันภัยอุบัติเหตุ

 

              11.ห้องพัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า

 

 สอบถามข้อมูล ทัวร์กระบี่ เพิ่มเติม โทร 085 678 9898 หรือ Line id : bookingkrabiชื่อผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวกระบี่ :  *
เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อ :  *
Line id : :
E-mail: :  *
จำนวนผู้ใหญ่ จองแพ็คเกจทัวร์กระบี่ :  *
จำนวนเด็ก (อายุ 3 ปี - 11 ปี) :
จำนวนเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 3 ปี) :
วันที่ เดินทางมาถึงจังหวัดกระบี่ :  *
เดินทางถึงกระบี่โดย :
เวลาที่ถึงกระบี่ โปรดระบุ :  *
ถ้าเดินทางโดยเครื่องบิน โปรดระบุเที่ยวบิน :
วันที่ เดินทางกลับจากจังหวัดกระบี่ :  *
เดินทางกลับจากกระบี่โดย :
เวลาเดินทางกลับจากกระบี่ โปรดระบุ :  *
ข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวกระบี่เพิ่มเติ
ม :ทัวร์กระบี่ จองแพ็คเกจทัวร์กระบี่ เกาะลันตา

จองแพ็คเกจทัวร์กระบี่ เกาะลันตา 4 วัน 3 คืน ID:02 article
จองแพ็คเกจทัวร์กระบี่ เกาะลันตา 4 วัน 3 คืน ID:03 article