bulletทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก
bulletทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก เกาะห้องทะเลใน
bulletทัวร์เกาะพีพี เกาะไม้ไผ่
bulletทัวร์หมู่เกาะห้อง
bulletทัวร์เกาะห้อง พายเรือคายัค
bulletทัวร์อ่าวท่าเลน พายเรือคายัค
bulletพายเรือคายัค บ่อท่อ
bulletทัวร์สระมรกต
bulletทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่ปรับอากาศ
bulletทัวร์เกาะพีพี เรือเร็ว
bulletทัวร์อ่าวพังงา เขาตะปู
bulletทัวร์อ่าวพังงา เขาตะปู เรือเร็ว
bulletทัวร์อ่าวพังงา เกาะห้อง เรือเร็ว
bulletJames Bond Discovery 3 in 1
bulletทัวร์เกาะสิมิลัน
bulletทัวร์เกาะสุรินทร์
bulletทัวร์เกาะตาชัย
bulletทัวร์เกาะสิมิลัน 2 วัน 1 คืน
จองทัวร์ทะเลกระบี่ ครึ่งวัน
bulletทัวร์ 7 เกาะ ครึ่งวัน
จองซิตี้ทัวร์รอบเมืองกระบี่
bulletทัวร์รอบเมืองกระบี่ เต็มวัน
bulletทัวร์รอบเมืองกระบี่ ครึ่งวัน
bulletทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน เรือเร็ว
bulletทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน เรือหางยาว
bulletทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ID:01
bulletทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ID:02
bulletทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ID:03
bulletทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ID:04
bulletทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ID:05
bulletทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน ID:01
bulletทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน ID:02
bulletทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน ID:03
bulletทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน ID:04
bulletทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน ID:05
bulletทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน ID:06
bulletทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน ID:07
bulletทัวร์กระบี่ 5 วัน 4 คืน ID:01
bulletทัวร์กระบี่ 5 วัน 4 คืน ID:02
จองแพ็คเกจทัวร์กระบี่ ภูเก็ต
bulletทัวร์กระบี่ ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ID:301
bulletทัวร์กระบี่ ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ID:302
bulletทัวร์กระบี่ ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน ID:401
bulletทัวร์กระบี่ ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน ID:402
bulletทัวร์กระบี่ ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน ID:403
bulletทัวร์กระบี่ ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน ID:404
bulletทัวร์กระบี่ ลันตา 4 วัน 3 คืน ID:01
bulletทัวร์กระบี่ ลันตา 4 วัน 3 คืน ID:02
bulletทัวร์กระบี่ ลันตา 4 วัน 3 คืน ID:03
จองแพ็คเกจทัวร์กระบี่ เขาหลัก
bulletทัวร์กระบี่ เขาหลัก 3 วัน 2 คืน ID:301
bulletทัวร์กระบี่ เขาหลัก 4 วัน 3 คืน ID:401
จองแพ็คเกจทัวร์กระบี่ นอนเกาะพีพี
bulletทัวร์กระบี่ เกาะพีพี 3 วัน 2 คืน ID:301
bulletทัวร์กระบี่ เกาะพีพี 4 วัน 3 คืน ID:401
bulletทัวร์กระบี่ เกาะพีพี 4 วัน 3 คืน ID:402
จองแพ็คเกจทัวร์กระบี่ เขาหลัก ภูเก็ต
bulletทัวร์กระบี่ เขาหลัก ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ID:301
bulletทัวร์กระบี่ เขาหลัก ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน ID:401
dot
จองรถ รับ-ส่ง สนามบิน
dot
bulletจองรถ รับ-ส่ง สนามบิน
dot
จองรถเช่ากระบี่
dot
bulletเช่ารถตู้กระบี่
dot
จองตั๋วเรือกระบี่ เกาะพีพี เกาะลันตา ภูเก็ต
dot
bulletจองตั๋วเรือ
dot
จัดแพ็คเกจทัวร์ไปกระบี่ด้วยตัวเอง
dot
bulletจัดแพ็คเกจทัวร์เอง
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เขาหลัก
bulletทัวร์ภูเก็ต
dot
Newsletter

dot


ที่พักกะตะราคาถูก
ที่พักกะตะราคาถูก
เที่ยวภูเก็ต เป็นหมู่คณะ
แพ็คเกจทัวร์ระนอง
เช่ารถตู้ภูเก็ต ราคาถูก
ทัวร์เชียงใหม่
จองทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ต
จองทัวร์กระบี่
ทัวร์เขาหลัก
ทัวร์ภูเก็ต


ทัวร์กระบี่ เขาหลัก ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน ID:401 article

ทัวร์กระบี่ เขาหลัก ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน ID:401

 

 

 วันที่ 1 ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ

 

เวลา

โปรแกรม

 

 

08.00 น.

รถรับท่านจากจากโรงแรมที่พัก  โดยรถส่วนตัว (รถเดินทางรวมกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นค่ะ)

09.30 น.

ออกเดินทางไปยัง วัดถ้ำเสือ นมัสการ หลวงพ่อจำเนียร เพื่อเป็นสิริมงคลและไหว้ เจ้าแม่กวนอิม

-

ออกจากวัดถ้ำเสือมุ่ง หน้าสู่อุทยานแห่งชาติ ป่า เขานอจู้จี้

-

ซึ่งเป็นที่อยู่ของ นกแต้วแร้วท้องดำ ซึ่งเป็นนกที่ใกล้จะสูญพันธ์และมีเหลืออยู่ที่ป่าแห่งนี้เท่านั้น

-

จากนั้นเดินเท้าต่อตาม เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อชม สระมรกต

12.30 น.

เล่นน้ำและพักผ่อนตามอัธยาศัยรับประทานอาหารกลางวันท่ามกลาง

-

เดินทางต่อไปยัง น้ำตกร้อน ซึ่ง เป็นธารน้ำที่ดีต่อ สุขภาพ มีอุณหภูมิ ประมาณ 38 - 45 องศาเซลเซียส

-

ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งจะเลือกลงไปแช่น้ำแบบน้ำตกร้อนธรรมชาติหรือแบบ สปา ก็ ได้

16.30 น.

รับท่านเดินทางเข้าพักที่โรงแรมด้วยความประทับใจโดยสวัสดิภาพ

 

 วันที่ 2 ทัวร์เกาะห้อง โดยเรือหางยาว                

 

เวลา

โปรแกรม

 

 

08.00 น.

รถรับท่านจากโรงแรมที่พัก ไปยังท่าเรือ   (รถและเรือไปรวมกับนักท่องเที่ยวท่านอื่น)

09.30 น.

ลงเรือหางยาวด้วยความ ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพเดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะห้อง

10.30 น.

เดินทางถึงเกาะห้อง นำท่านชม ทะเลใน (Lagoon) น้ำ ทะเลสีเขียวมรกต

-

สามารถชมได้ตอนน้ำขึ้น ถ่ายรูปเพื่อบันทึกความสวยงามตามอัธยาศัย  

 11.00 น.  

นำท่านสู่ เกาะลาดิง (paradise island) เกาะเล็กๆ ที่ถูกซ่อนไว้โดยป่า

-

ดำน้ำดูปะการังหน้าหาด หรือจะพักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย

12.00 น.

นำท่านขึ้น เกาะห้อง ขึ้นอยู่กับแห่งชาติ ธารโบกขรณี เกาะน้อยใหญ่มากมายกว่า 30 เกาะ

-

เกาะนี้ยังได้รับรางวัลชายหาดระดับ 5 ดาว จาก ททท.

-

รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน

-

หลังอาหารเชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัย

16.00 น.

เดินทางถึงท่าเรือ โดยสวัสดิภาพ

 

 วันที่ 3 ทัวร์เกาะตาชัย 

 

เวลา

โปรแกรม

 

 

06.00 น.   

บริการรถตู้ไปรับที่โรงแรมที่พัก ( กระบี่ )

08.00 น.   

เดินทางถึง ท่าเรือ เพื่อเช็คอิน และรับอุปกรณ์

08.55 น.   

พบกับไกด์ และออกเดินทางไปยังเกาะตาชัย ว่ากันว่าสวยงาม

-

ดั่งมัลดีฟส์เมืองไทยโดยเรือเร็ว (Speed Boat)

10.00 น.   

ดำน้ำตื้นชมปะการัง และปลาสวยๆ สวนปะการัง (The Fantasy Reef)

-

บริเวณนี้มีฝูงปลาหลากหลาย และเป็นอีกจุดนึงที่ดำน้ำสวยมาก

11.00 น.   

เราจะเล่นน้ำริมชายหาดที่ซึ่ง หาดทรายขาวราวผงแป้ง ให้เราได้ยลโฉมชายหาดงามที่ยาวถึง 700เมตร

12.00 น.   

รับประทานอาหารไทยบุฟเฟต์ริมชายหาด

13.00 น.   

เลือกที่จะพักผ่อนริมหาด หรือจะดำน้ำตื้นที่จุด The Coral Garden สวนปะการัง

-

มีปลาฝูงใหญ่ และเต่าทะเล จุดนี้วิวสวยทีเดียวค่ะ น้ำใสสีครามเข้ม

14.00 น.   

ไกด์ของเราจะได้นำท่านชมเส้นทางธรรมชาติ ชมบ้านของปูไก่

15.00 น.   

ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือ

16.30 น.   

กลับถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ

 

 วันที่ 4 ทัวร์รอบเมืองภูเก็ต

 

เวลา

โปรแกรม

 

 

09.00 น.

เช็คเอ้าท์ พร้อมกระเป๋าเดินทาง เดินทางไปยังท่าเรืออ่าวต้นไทร

09.30 น.

เรือออกเดินทางจากท่าเรืออ่าวต้นไทร ไปยังท่าเรือที่ภูเก็ต

xx.00 น.

ออกเดินทาง ชมบรรยากาศอาคารภายในตัวเมืองภูเก็ต

-

ชมความงามของสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสานกับตะวันตก แบบ "ชิโน - โปรตุกีส"

-

บริเวณถนนพังงา ถลาง เยาวราช ดีบุก และถนนกระบี่

-

ตึกโบราณที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ศาลากลางจังหวัด ศาลจังหวัดและธนาคารนครหลวงไทย

xx.00 น.

สักการบูชาหลวงพ่อแช่มวัดฉลองเพื่อความเป็นศิริมงคล

-

ออกเดินทางต่อไปยังร้านของฝาก แวะเลือกซื้อของฝากภูเก็ต

-

ชมโรงงานผลิต จำหน่าย เม็ดมะม่วงหิมพานต์

-

โชว์รูมมุกภูเก็ต ชมไข่มุกสีทองที่เกิดตามธรรมชาติ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ราคา 15 ล้านบาท

xx.00 น.

เดินทางถึงจุดชมวิวสามอ่าวแบบ พระจันทร์เสี้ยวเป็นจุดชมทิวทัศน์ยอดนิยม

-

เดินทางต่อไปยังแหลมพรหมเทพชมของพระอาทิตย์ตก

xx.00 น.

ส่งท่านยังสนามบินนานาชาติภูเก็ต

 


 

อัตราค่าบริการ

 

 ผู้ใหญ่   ท่านละ  9,290     บาท    

 

ค่าบริการสำหรับทริปนี้รวม

สิ่งที่ต้องเตรียม

 

 

1. มัคคุเทศก์นำเที่ยว

1. ชุดว่ายน้ำ

2. รถรับส่งตลอดโปรแกรมทัวร์

2. ชุดลำลอง             

3. อาหารเที่ยง

3. ครีมกันแดด                         

4. เสื้อชูชีพ อุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ

4. หมวก

5. ประกันภัย

5. ผ้าเช็ดตัว

 

6. แว่นกันแดด

 

7. กล้องถ่ายรูป

 

8. ยาประจำตัว

 

 

หมายเหตุ 

 

1. โปรแกรม ทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน

2. โปรแกรมทัวร์ เริ่มต้นจาก กระบี่

3. โปรแกรมครึ่งวันจบโปรแกรม ประมาณ 12.00 น. (ไม่รวมอาหาร)

4. ควรมีไฟล์บินกลับ 18.00 น.เป็นต้นไป

 


 

 สอบถามข้อมูล ทัวร์กระบี่ เพิ่มเติม โทร 085 678 9898 หรือ Line id : bookingkrabi

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดแพ็คเกจทัวร์กระบี่ เขาหลัก ภูเก็ต

ทัวร์กระบี่ เขาหลัก ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ID:301 article